این چند وقت کارا به هم پیچ خورده و گیج شدم

برای همین میخوام یکی یکی تمومشون کنم و ندتا با هم جلو نبرم

فردا که کلا خونه نیستم هیچ

اما همین فردا با زنگ به استاد تربیت بدنی بحث نمره ام رو که نداده پیگیری میکنم

شبم که برسم خونه باید بخوابم و دیر وقته

دو شنبه از صبح میشینم پای ضبط ویدیو

به امید خدا یه دوازده ساعتی کار میکنم و ویدیو ضبط میکنم

کلی کارای پروژه خودم رو جلو میبرم

سه شنبه باید برم دانشگاه برای پیگیری نمره تربیت بدنی و احتمال بحث پروژه همکلاسیم

چهارشنبه هم....

البته معلوم نیست از سرکار کی خبرم کنن برای کارهاشون

و معلومم نیست همکلاسیم سه شنبه بیاد یا نه

ولی نقدا دو شنبه رو مطمینم

یه مقدار ضد حال که نمیتونم برنامه ریزی کنم

الان قرار بود خواب باشم ولی خوابم نمیبره حتی رو اینم نمیتونم برنامه ریزی کنم با اینکه صبحم زود پاشدم

واقعا حالم خوب نیست

همه چیز پیچیده شده