تک همسری ها هستن؟ خوب؟

تک پر اصطلاح کلی ترش میشه

یعنی کسایی که با یه نفر هستن و بس

اینجوری حال میکنن کلا

حالا به نظرم یه عده هم تک هدفی(یم واژه من دراوردی) هستن

یعنی مثلا یه کار رو در آن واحد انجام میده

دو سه تا کار با هم بدی گند میزنه

فک کنم من تک هدفیم

قبلا فک میکردم چند هدفیما ولی انقد کار بی کیفیت تحویل دادم که ...

برم امتحان کنم ببینم من چیم من کیم اینجا کجاست و ادامه ماجرا

خدایا به امید تو