اسم یه کتاب صوتی هست که توی بیپ تیونز دیدم

http://beeptunes.com/album/369524809

به نظر جالب میاد

حامد بهداد و شهاب حسینی

من همیشه ته ته ذهنم حامد بهداد شخصیت غیر مذهبی بود ولی این حرکتش جالب بود

شهاب حسینی که خیلی گله الان که گلترم شد

عکس کاورش خیلی عشق بود