فک کنم مخابرات یه علاقه خاصی به من داره

امشب کاملا شخصی و VIP اجازه داده برو یوتیوب

فیلتر نیست برا من!

فک کردم کلا قاطزده و ازاد شده برا همین به دوستم گفتم چک کنه برا اون باز نمیشد

خلاصه که اینجوریاست دیگه

بدون فیلتر شکن وصل میشدیم یوتویوب وقتی که هنوز فیلتر شکن مد بود :-| :-D

یعدا نوشت :

اینم لینک خبرش