تا چند روز قبل از انجام انتخابات امریکا همه اش فقظ جکاش بیرون میومد

یه کاراکتری که انگار همه چیز رو به مسخره گرفته

البته حدس میزنم بخشیش هم به فعالیت های منصافانه! صدا و سیما مربوط میشه که اونجوری که بهشون دیکته شده خبر پخش میکنن

بگذریم

میخوام بگم که روحانی هم همینجوری رئیس جمهور شد
تا چند روز قبل از انتخابات جک و مسخره بازی بود که یارو کلید در اورده فک کرده اینجا مهدکودکه و مسخره بازیش گرفته و ...
یهو صرف چند روز اخر اومد تو چشم و بعدم رئیس جمهور شد
ترامپم همینجوری بوده انگار