ازمون اخر دوشنبه اس

البته من کلی وقت بینش فاصله انداختم و نرفتم سراغش

قردا جلسه اخره

خود مربی با خیال راحت گفت دفعه اول قبول نمیشی دفعه دوم هم حتمالا نمیشی

یعنی ظاهرا از پیش تعریف شده اس

فردا باید برم یه پنجاه تومن اخر رو هم بریزم

خوبیش اینه که ازمون های اخری ظاهرا 1000 تومنه که خیلی خوبه

فردا بیشتر وقتم رو میذارم روی ازمون جای وب و ...

فقط پیش نیازهای ضبط ویدیو رو بررسی میکنم و یه سری کارای اینجوری

به امید خدا