"یا حسین یا حسین..."
این فریاد همان وقتی به گوش رسید که جوانی روی کوه پایش سر خورد و سیر سقوطش آغاز شد تا اینکه بعد از چهار پنج متر خراشیده شدن و کوبیده شدن با کمر روی یک سطح یک در نیم متوقف شد...
صدا، صدای اعتقادات اعماق وجود کسی بود که ادعای لاییک بودنش گوش فلک را کر میکرد...

کپی شده از سایت نارخاتون

حالا نپر شخصیم اینه که ممکنه این یاحسین گفتنش از سر مثلا اموزش های بچگی و ... و به طور کلی حاصل تصمیم های دیگران بوده و لاییک بودنش انتخاب خودش

و خوب شاید هم نبوده

در کل به دلم نشست و خوشم اومد