یکی از بهترین ویدیوهای مازیار جبرانی از نظر معنایی ویدیویی بود که در مورد یهودی ها و فلسطینی ها صحبت میکرد(روی عکس زیر کلیک کنید البته با فیلتر شکن)

گفت تو جمع یهودی داریم؟ چند نفر صداشون در اومد گفت خوبه خوبه

حالا تو این جمع فلسطینی هم داریم

بازم چند نفر صداشون در اومد و معلوم شد که فلسطینی ها و یهودی ها نزدیک هم نشستن

گفت عه چ خوب خیلی خوشحالم باید بهتون نوبل صلح بدن

بعد اخرش باحال بود که برگشت بهشون گفت البته باید این رفتار خوبتون رو تا اخر شب حفظ کنیدا

خیلی زیاد نزدیک هم نشینید

فلسطینی ها قول بدید که سنگی چیزی سمتشون پرت نکنید

یهودی ها شما هم سرجای خودتون بشینید کاری به صندلی اونا نداشته باشید

البته کل صحت ها توی حوزه طنز بوده ولی خوب طنز یکی از بهتری جاها برای انتقاده