یه بار گفتنش ، یه بار داااااااااااد زدنش رو دلم مونده

به سرم میزنه که شاید یه مدت تنفس میخوام

ولی میبینیم نه

یه مدت درست و حسابی کار کردن میخوام

انصافا شدیدا خودم کم نمیذارم تو کار کردن

منتهی عوامل خارجی پوستمو کندن

امروز که دیگه سنگ تموم گذاشتن

اه اه اه

سرعت نت ، لپ تاپ ، میکروفون ضبط ، سرور های سرخابی ، شرکت نیتاران ، مشتری سرونا و باقی مزاحمین محترم

ایشالا درست میشه