خواب شماها بو داره؟

یعنی بویی هم حس میکنید؟

من نمیکنم

میخوام

بو داشت خیلی بهتر بود

همینجوریشم خوابام یه وقتایی انقدر واقعی میشه که فرقشون با واقعیت در حد یک دقیقه حتی طول میکشه

حالا خوابای بد بحثش جداست

ولی به نظرم ارزشش رو داره که ادم توی خواب بو حس کنه

همینجروی یه فکری تو سرم بود نوشتم :-| :-D