اردوگاه هم رفتیم و اومدیم

آموزشی تموم شد

خسته ام

حس و حال ندارم اصن

در روزهای اینده هم کامنت های دوستان پاسخ داده میشه هم میام بببینم چ خبرا ازخودتون

فعلا برم ریکاوری

یاعلی