بازدید دیروز بلاگم یکی از بالاترین بازدیدها بود

105 بازدید

امروز دیدم بازدیدم شده 1080 تا!!!!

بعد جالبه بازدیدکننده پنج تا بیشتر از دیروزه

مگر اینکه Crowler های گوگل باشه وگرنه یه نفر به طرز خفنی افتاده به جون وبلاگم و یه کامنت هم نذاشته ببینیم کیه ایشون