قبلا سابقه پینت بال رو داشتم و به شدت هم حال کردم

ولی همیشه توش کمبود هم احساس میکردم

نه نارنجکی نه بمبی نه چیزی

چه وضعیته اخه

اما یه چیز باحال تو نت برگ دیدم

یه بازی بین پینت بال و لیزرتگ ، نارنجک و بمب و ... هم داره

نصف قیمت گذاشته ، قرار گذاشتیم با دوستم و داداشم بعد از ماه رمضان بریم

البته بلیطش رو الان میگیریم

خواستم به تمام بیانی ها اعلام کنم که اگر پایه اومدن هستن بیلیط بگیرن و به منم یه ندا بدن که در جریان باشم چون نهایت تعداد ده نفر هست

خانمها هم اگر دوست داشتن میتونن شرکت کنن

لینک نت برگش