ایران روی قبلم نوشته

اسمتو ، اینجا بهشته

پره پهلوونه و مرد و فرشته

حالا جالبیش اینه که نه من از تتلو خوشم میاد ، و نه قاعدتا تتلو از من :-|

نه یه چیز دیگه میخواستم بگم

نه از تتلو خوشم میاد نه به نظرم اینجا بهشته

و حتی یه بحث ...

نه اینجا جاش نیست به موقعش میگم

ولی توی این شرایط این اهنگه رو گوش کنید خوبه

رپش یه نمه مسخره اس

ولی باقی قسمت های غیر رپش خوبه

گوش کنید