جدیدا یه زورگیرایی اومدن

معمولا زیر پونزده سالن

زورشونم خیلی زیاده

تا میبینن با نامزدت یا خانوت هست میان جلو جون طرف و گرو میذارن

پولشون که کامل حرومه

من به شخصه راضی نیستم

یه بار پولم تموم شده بود

یکیشون اومد گفت دستمال بخر

گفتم همین الان اون یکیتون اومد ازش خریدم

گفت مرگ خاله ازم دستمال بخر

گفتم یعنی چی این حرفا؟ پول ندارم همراهم

بهم گفت بیا بریم کارت بکشم بهم پول بده!مرگ خاله مرگ خاله

خیلی زورم گرفت که انقدر زورگیری کردناشون علنی شده

گفتم نه برو ببینم حرف دهنتم بفهم

داشت میرفت همینجوری هی میگفت خاله بمیره خاله بمیره

داشت میرفت و فحش میداد هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم کثافت دزد حروم خور

رفتم به نیرو انتضامی پارک گفتم

منتهی ایرانه و یه مشت احمق و بی سواد مامور هستن دیگه خودتون در جریانید(البته همه جا خوب و بد داره)

اخرش شد اینکه از این به بعد کمتر پارک میرم که مجبور نشم پولمو به زورگیرا بدم

تو جنگل زندگی میکردم قانونش بهتر بود فک کنم

حداقل خودم از خودم میتونستم دفاع کنم

ممکلت دزدا که میگن همینه

یه بار سه تا دختر بچه از همین زور گیرا گیر دادن موبایلت رو بده زنگ بزنیم منم دادم

طرفای ظهر بود

داشت صحبت میکرد با مامان باباش با حالت ناراحتی میگفت مردم پول نمیدن ! همه اش سی هزار تومن در اوردم

معذرت خواهی میکرد

من توی دوران کاردانی کار تخصصی میکردم روزی ده تومن میگرفتم

جراتم داری بهشون حرف بزن ! مردم یهو مدافعین حقوق دزدا و زورگیرین میشن و ادامه ی قضیه

خاک بر سر این ممکلت کنن

خدمت ملت دزد پرور ایران

انصافا از دزدا خرید نکنید پ.لتون رو بدید به فرد مطمئن

اگه مردم ازشون نخرن اینجوری نمیشه

البته این بچه ها هم تتحت فشارن و دزدای واقعی بالاسری هاشونن

#خاک بر سر نیرو انتضامی #از دزدا خرید نکیند #برا خانم منم دعا کنید