امروز ساعت دوازده پاشدم

کار رو شروع کردم ولی از همون ب بسم الله چالش کار شروع شد

ولی خوب با حوصله و یکی یکی حلش کردم و الان هم هنوز در حال حل کردن چالش ها هستم

اینا ادمو پیشرفت میده

حس "خودم" بودن میکنم ، چقد حس خودم بودن خوبه ، چقد خودم خوبم :))

وقتایی که زیادی تنبلی میکنم حس میکنم خودم نیستم

انگار یکی دیگه داره برام تصمیم میگیره چون مشخصا خودم دلم میخواد به هدفام برسم و پیشرفت کنم ولی در عمل ...

اما تا اونجا که فهمیدم اینا همشون دلایل علمی داره که با تحقیق در مورد اهمال کاری و تنبلی و ضمیر ناخوادگاه و ... به دلایلیش رسیدم و الان دارم از این اطلاعاتم استفاده میکنم تا اینکارا رو تکرار نکنم

در کنارش هم دارم تجربه های شخصی هم به دست میارم

یکی از اهداف امسالم اینه که ساعت کار مفیدم زیاد بشه

خیلی زیاد

یکی از اهدافمم این بود که لوسید دیریمینگ بکنم

یه کم اولش در موردش تحقیق کردم و تلاش کردم ولی چون اونجوری خوابم نمیبرد بیخیال شدم

شاید این روزا دوباره تلاشو شروع کنم

به امید خدا

شما هم در مورد لوسید ریمینگ تحقیق کنید خیلی جالبه