حدود ساعت ده صبح رسیدیم مشهد

هنوزنرفتیم حرم

میخوام از همین روز اول دنبال یکی از این پاسخگویی به مسائل دینی هاشون و در قالب یک صحبت مذهبی و خارج از سیاست ازشون سوال کنم

تیری توی تاریکی

یا متوجه میشم در مورد نظام اشتباه برداشت میکردم ، یا یقیینم به درست بودن برداشتم بیشتر میشه

ببینیم چی پیش میاد 

ایشالا که هرچی حقه

به امید خدا

یاعلی