کاش همیشه یادم میموند که به چالش های زندگی به چشم یه چیزی مثل غول بازی نگاه کنم

چند بار ابن کارو کردم و راضی هم هستم از انجامش

واقعیت اینه که بلاخره میشه به هدف های مختلف رسید

راه هاش و نحوه پیشبردشون و سختی و اسونیش متفاوته ولی خوب بازم میشه

وقتی یه چیزی رو میخوام اول از همه یادم باشه که احتمال زیاد یه سری چالش پیش روم خواهد بود

و بعدشم یادم باشه که اینا قفلا

قفل برای اینه که یه عده بازش کنن

همه نتونن بازش کنن ولی یه عده بتونن

پس بلاخره باید یه نفر بازش کنه که روش قفل گذاشتن دیگه

چالش های زندگی و سختی های کار ها و ... هم همینجورین

فقط یه قفل

نه بیشتر