یه جوریم

دلم تنگ شده برای دوست ها و روابط چندسال پیش

این چند وقت بیشتر تو پیله ی خودم پیچیدم

دوست ندارم

ولی خوب...

هم کار دارم هم نمیتونم با هر کسی دوست بشم

یعنی نمیدونم با رعایت مسایل دینی و امر به معروف و نهی از منکر و اینا چجوری با یه جمع دوست بشم