این روزا شروع کردم به خوندم این مطلب از سایت سکان آکادمی

سایت خوبیه راضیم ازش

مطلبه هم مطلب جالبیه

ابتدایی هست ولی جالبه و مفید

کتاب در مورد بخشش هم شروع کرده بودم خوندم که چند روزه ولش کردم و دوباره برمیگردم سراغش البته

باید بتونم قضیه فریبا و یکی دو قضیه دیگر رو ببخشم

یه مقدار به خاطر پروژه های تحت فشارم که دلیلیش فقط و فقط تنبلیه خودمه

میگن وقتی یک راه رو بارها و بارها بری ، بارها و بارها به یک نتیحه میرسی

منم هی تنبلی میکنم هی تحت فشار قرار میگیرم

شاید دلیلش اینه که تفریح درست و واقعی ندارم و هی سعی میکنم با فیلم و ... تفریح کنم ولی نیازم بر طرف نمیشه

از این به بعد کمتر به تفریحات بیرون از خونه نه میگم

نمونه اش اینکه امشب میرم استخر

این چندوقت به خاطر پروژه ها نرفتم که بیشتر کار کنم ولی نکردم

به امید خدا دیگه اون راه قبلی رو تکرار نیمکنم