با این شرایطی که توی پست قبل توضیح دادم باید یه مقدار توی رفتارم تجدید نظر کنم

با خانمم حرف منطقی نزنم چون ادم منطقی نیست

با دوستم بعضی حرفا رو نزنم چون نمیتونه جواب بده ولی موافق هم نیست و این باعث میشه باهم بحث الکی میکنیم

با داداشمم باید مثل یه پدربزرگ رفتار  کنم

چون جنبه شوخی نداره و میخواد سوار ادم بشه از اون طرفم تنهاست نمیخوام ولش کنم و بی محلی کنم بهش

آره اینجوری خیلی بهتره

به امید خدا همین کارو میکنم