به دور و برم که نگاه میکنم ادمهایی رو میبینم که یه سری خصوصیت مشترکه بد دارن

حالا یا خصوصیته بده یا به من داره حس بدی میده

مثلا اینکه میگن نمیتونیم حرفمون رو بزنیم

یعنی مثلا با یه حرف من مخالفت میکنن و وقتی میگم دلیل بیار حرفی نمیزنن ولی بازم مخالفت میکنن !!!

یه ساعت صغرا کبرا میچینم بعد میگم خوب حالا قبول داری  حرفمو؟

میگه نه

میگم چرا

و اینجاس که جوابی نمیگریم

خیلی بده

هم خانمم هم دوست صمیمیم

چرا اخه

من هم دوستم رو کنارم دارم هم خانممو و اخر سرم از شدت حرف های نزده احساس خفگی میکنم

بادوستم نشستم کلی حرف زدم که کمکش کنم اخر سر میگه تو حرف منو نمیفهمی

جالبیش اینه که من حرفمو میزدم ولی اون اصلا جوابی نمیداد که من بخوام بفهمم

خانمم که دیگه بدتر

حالم بد شده اصن نمیدونم چیککار کنم از همه اشون ناامیدم

ولشون کنم؟ بذارم همینجوری بمونن و امیدمم قطع کنم و بشم یه ادم تنها

حداقل فعلا

تا زمانی که ادم هایی رو پیدا کنم که انقدر عجیب و غریب باشن که بتونن حرفشون رو بزنن

اینم شده خواسته ما

کلا همینجوریه

خواسته هام کوچیکه

خیلی کوچیک

ولی ندارمشون

باید بدوم

باید التماس کنم

اه