ویندوز ده ریختم با سیستمم جور نبود

اذیت شدم ،  هرچند سریعتر بودا

ولی رفتم ویندوزو عوض کردم و الان حس وقتیو دارم که چند روز مسافرت تو هتل پنج ستاره بودی

وقتی برمیگردی خونه میبینی بازم خونه یه چیز دیگه اس

خلاصه که درود بر سون

خداروشکر به خاطر این حسای کوچیک و خوب