زدم سریالا رو پاک کردم کلا! به جاش برای تفریح بیشتر از خونه بیرون میزنم و دوست واشنا رو میبینم

و از طرفی هم بیشتر وقت رو کارهام میذارم

خیلی خوبه

از طرفی هم با هرپیچوندنی بود درسه رو تموم کردمو الان شدم مهندس مملکت! خدا به داد مملکت برسه :-D

نگاه به گذشته خیلی جالبه

اون شبی که از استرس نمره ام و این که به خاطر اشتباه استاد درس رو نیافتم و بخوام یه ترم دیگه برم دانشگاه خوابم نمیبرد

چقدر مسخره

اصن ادم نباید نگران چیزی باشه

حداثل نه چیزهای دنیایی بخ این کوچیکی

یا چند سالی که ارزوم داشتن یه رابطه سالم و عاشقانه بود

الان یک سالی میشه که به دست اومده

واقعا التماس میکنم که قانون جذب رو جدی بگیرید

دعا رو هم همینطور

خیلی خوبن

صبر هم که جزء جدانشدنی زندگیه اصن

ایشالا که به همه ی خوبی ها برسید

به امید خدا