کمک به مردم کار راحتیه

جایی حدیثی میخوندم که احتیاج مردمبه همدیگه از رحمت های خدا به مردمه(تو همین مایه ها بود حدیثش دقیق یادم نیست)

توی کارتون ها و فیلم ها و داستان ها میگن که مثلا سوپرمن یا هر قهرمان دیگه ای که هست میاد و مردم رو نجات میده و کمکشون میکنه و ...

خیلی راحته اگر چشمامون رو برای کمک باز نگه داشته باشیم ، ببینیم کسایی رو که واقعا کمک میخوان

مثل پیرزن و پیر مردی که کنار خیابون بار سنگین میبره

یا بچه ای که میخواد دوچرخه اش رو ببر اونور خیابون

یا کسی که با یک خروار تراکت وایساده و دستش رو دراز کرده تا یکی تراکتش رو بگیره

سپر من باشید