http://www.zaaq.ir/soldiering-21.html

این متن رو هم بخونید جالبه

بخشی از متن از ادرس بالا

این بازی سربازی. که آقا یک آدم غیر مقدسی به نام رضاخوان چطور تونسته یک پدیدۀ مقدسی درست کنه که شما میگید سربازی مقدسه! امروز مگر جنگی سراغ دارید که اینجوری نیروی پیاده نیاز داشته باشه. چرا در بهترین سال‌های عمر یک جوون توی ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ سالگی، جوون رو ما باید ببریم توی پادگان بکنیم آبدارچی، راننده، بالای یک دکل بایسته نگهبانی بده.