متاسافانه تقریبا هیچ کار خاصی نکردم

کار و اموزشگاه رانندگی کنار هم خیلی داستان شده

خسته ام میکنه

انگولارم که خیلی سخته و خوبیش هم توی همینه

به خاطر سختیش کس زیادی نمیره سراغش

کلاس اموزشی فارسی هم ندیدم داشته باشه

برای همین اگر یاد بگیرمش به دردم میخوره

اشکال نداره

وقتی گفتم چهل روزه تمومش میکنم فک نمیکردم قراره این کار و بحث کلاس پیش بیاد

کلاس راهنمایی رانندگی هم یه جورایی اجبار شدگفتن برای اینکه بتونی بیایی توی نیرو انتظامی و 5 ساله کار کنی لازمه

اگر قبولم میکردن باید پنجسال کاری خیلی دوست ندارم رو انجام میدادم ولی بیگاری ازم نمیکشیدن و نیاز نبودم سربازی برم

ولی خوب طاقچه بالا گذاشتن و نگرفتن

نمیخوام بهش فک کنم ، خلاصه اینکه برنامه سر این شده درست پیش نمیره

شایدم توجیه

نمیدونم ! در صورتی توجیه هست که بگیم من نباید استراحت کنم

شایدم کسی که میخواد سریعتر پیشرفت کنه نبایدم استراحت انچنیانی داشته باشه ، خیلی حرف منطقی به نظر میاد

به هر حال اوضاع این مدلیه

ایشالا که تا اخر چهل روز به یه جاییی میرسونمش

به امید خدا