به جز تمرین انگولار که باید صبح انجام میدادم و ندادم

باقی کارها رو خیلی خوب انجام دادم

تازه چند قسمت هم Chicago PD دیدم

خوب بود کلا امروز

خداروشکر

عکسی هم که برای خانمم درست کردم شد این