در تمام این سالها، تمام مشاهدات من به یک نتیجه ختم شده
ما عمیق‌ترین زخم‌ها را
بر جان کسانی می‌زنیم که بیش از همه دوست‌شان داریم
و عمیق‌ترین دردها نیز
توسط کسانی به ما تحمیل می‌شود که
بیش از همه دوست‌شان داشته‌ایم.

انسان‌های دور، از یکدیگر ضربه می‌خورند،
اما زخم نمی‌خورند.

الیوت پرلمن - نویسنده استرالیایی

متن ابتدایی ایمیل هفتگی محمدرضا شعبانعلی

یعنی عمرا به این مفتیا یه جمله میتونست حس و حال خوب من رو متوقف کنه ها

یه لحظه کلا رفتم تو خودم

این حرف دقیقا برای من صدق میکنه