اینا سرتیتر های فکرهای این روزهامه

یا شاید بهتره بگم فکر های این لحظه

چون عمیق که میشم میبینم کارهای و پک اموزشی و ... هم هست

اوه اوه ، زندگی مینیمالیست و پیاده سازیش توی زندگیمم همینطور

نقل مکان کردن از بلاگ بیان به سایت "پروفایل" هم همینطور

خیلی سرم پره

خیلی

شاید باید بنویسمش

یکی یکی

همین امروز که به خودم استراحت دادم

اره

احتمالا درستش همینه

همین امشب مینویسمش و میزنم تا هر شب یه بخشیش ارسال بشه