اسم این روزهای منه

یک شنبه به عنوان تاریخ اعزام معین شده و من سعی دارم اصل کارهام رو تا قبل از یک شنبه تموم کنم

هرچند همون یکشنبه اونجا نگهمون نمیدارن

میریم بعد برمون میگردونن که برید لباس هاتون رو درست کنید و اسمتون رو بدوزید روشونو از این کارا

ولی به هر حال من سعی دارم تا قبل ازیکشنبه کارها تموم بشه

بماند که یکی از سایت هایی که قبلا طراحی کردم بهش حمله شد والان من احتمالا مجبور میشم براشون دوباره طراحی کنم که میمونه برای بعد یکشنبه و این خودش داستان مفصلی داره

حداقل یک روز کامل کاری (7 - 8 ساعت) وقت میگیره

حالا به هر حال اینجوریاس اوضاع

دوستان مطالب میذارن دلم میخواد بخونم ولی یه مقدار این شلوعی اجازه نمیده

دوتا مطلب هم دلم میخواد قرار بدم که اونا هم نذاشتم هنوز

ایشالا تا یکشنبه همه مطالب رو میذارم و مطالب دوستانم میخونم

کارا رو روی روال میندازم

مشکلی نیست

به امید خدا