من عاشق آبگوشتم

دیشبم شام ابگوشت داشتیم

لقمه اول رو زدم دیم یه چیزی "قققققــِــرچ" صدا داد

گفتم سنگه ، یه گاز دیگه ، "قققققــِــرچ"

لابد باقی سنگس که دفعه اول خوردش کردم ( :-D )

اقا سومی رو هم زدیم ، بازهم همون "قققققــِــرچ"

گفتم استخونه لابد

اقا به حول قوه الهی قورتش دادم رفت پایین

رفتم سراغ لقمه بعدی و باز هم همون "قققققــِــرچ" مسخره

گفتم بذار سنگه رو در بیارم به مامان بگم دیگه این دفعه شاهکار کردی

اقا در اوردم دیدم این سنگ نیست که

ظاهرا جنس گوسفندش خیلی خورده شیشه داشته :-D

توش شیشه بود :-|

حالا چجوری شیشه رفته بود اون تو رو نمیدونم ولی خلاصه ما شیشه هم خوردیم

خواستم بگم در جریان باشید که با همچین موجودی طرفید

من و از احمدی نژاد نترسونید :-D  من پوست کلفت تر از این حرفام

حالا باحالیش اینه الان هم نشستم دارم باقی همون گوشت کوبیده رو میخورم :-D

تا "قققققــِــرچی" دیگر خدا نگهدار

پی نوشت : بخ مدت حدود 72 ساعت قرار بود که رای رو سفید نندازما

گفته بودن محمود جونم داره میاد

عشقم رو رد صلاحیت کردن

میخواستم بهش رای بدم ، به نظرم راحت توی هر سال یک دهه از عمر جمهوری اسلامی کم میکنه :-D

خیلی دوستش دارم

صد و بیست سال عمر پر ذلت کنه :-D