سرهنگه مارو نگه داشته زیر افتاب و داره برامون گل واژه تلاوت میکنه

برگشته میگه ارتش نماد نظام وقانونه

یک سرباز ارتش نباید بی نظمی و بی ادبی توی کارهاش باشه

ما متاسفانه بعضا داخل خیابون صحنه هایی میبینیم که واقعا خجالت اوره

باعث ابروریزیه

ما متاسفانه بعضی روزها میبینیم که سربازهایی زودتر میان و داخل ایستگاه های اتوبوس میشینن و "کلاهشون"رو برمیدارن

همه بچه ها با هم شروع کردن نچ نچ کردن یه عده میگفتن وااااااااااااااااااااای و ... :-D

مسخره یه جوری میگفت توی ایستگاه اتوبوس کلاااااااااااااااااهشون رو در میارن انگار تو ایستگاه  اتوبوس شلوارشون رو دراوردن

خوب چیه مگه؟ گرمه هوا خودت با ماشین میایی کولرو میزنی ، ماها با اتوبوس و مترو میاییم گرمه