دندونم درد گرفته

بد

بددددددددددددد

میدونم اخرش اینجوری میمیرم

وحتشناکه

دلم میخواد نصف سرم و بکنم بندازم دور

در این حد

یعنی حتی به سختی خنده ام میگیره

این وسط فایل صوتی حاج مهدی تونست لبخند رو بیاره رو لبم

خنده دار نبود البته :-| همین مدل بچه پررویش رو دوست دارم

اخوند خوبی میشه :-D