من ماجرای حرمت قیام رو خیلی وقته دنبال میکنم

اوایل نصبت به درست بودنش شدیدا مقاومت میکردم و با قضیه داعش و ... مقایسه اش میکردم ولی وقتی منطق پشتش رو دیدم واقعا کم اوردم و کوتاه اومدم و قبولش کردم

یه مدت سر جوابهایی که اقای رائفی پور و سایت حوزه و ... گفته بودن فاصله گرفتم و بعدش جواب حرفای اینا رو هم گرفتم و بازم برگشتم سر حمایتم از این قضیه

بعد هم شروع کردم  به صحبت کردن ازش در جاهای مختلف تا اگر درسته همه بشنون و اگر غلطه هم یکی جوابم رو بده

بلاخره یه نفر پیدا شد و یه جواب منطقی داد و گفت اگر هرقیامی قبل از ظهور باطله پس یمانی چی؟

من سر پیدا کردن جوابش یه کم تلاش کردم ولی نشد و درگیر کار شدم اما ته ذهنم کاااااااااملا درگیر این سوال بودم تا بلاخره یکی رو پیدا کردم جوابم رو بده

الان یه بنده خدا توی اینستاگرام پیدا شده که یه کم داره راهنمایی میکنه

همین اول کارم جوابی که داد این بود که قیام یمانی نشونه داره تا با باقیه قیامها که گفته شده شیعه حق حمایت ازشون رو نداره جدا باشن

این ماجرا هم که خیلی وقت بود ذهنم رو درگیر کرده بود بلاخره داره به جواب میرسه

شکر خدا